நேர்மை. செயல்திறன். குழுச்செயற்பாடு . பொறுப்புடைமை

உங்கள் சவாரிகளை மேம்படுத்த

உங்கள் பழைய வாகனத்தை விற்பனை செய்து புதிய வாகனத்தை பெற்றுக்கொள்க

Phone
Phone Screen

NOTICE

We are aware of an online media outlet who has been circulating some unsubstantiated information regarding Orient Finance PLC. We would like to state that these allegations about Orient Finance PLC are invalid and baseless. However, as assurance to our loyal customers and stakeholders, we will investigate these allegations to ensure these claims are laid to rest.

As a responsible corporate entity, Orient Finance PLC remains committed to our loyal customers and pledge to provide them with the best of service at all times, while adhering to all local laws and regulations.

இங்கே எங்கள் தயாரிப்புகளை தேர்வு செய்யலாம்

குத்தகை மற்றும் வாடகை கொள்வனவு

உங்களுக்குத் தேவையான சொத்துக்களை குத்தகைக்கு அல்லது வாடகைக்கு மிக இலகுவான முறையில் பெற்று கொள்ள ஓர் இனிய வாய்ப்பு.

தேவையான ஆவணங்கள்
தேசிய அடையாள அட்டை நகல்.
இரண்டு உத்தரவாளர்கள்.
வருமானம் அல்லது பிற வளங்களை விவரிக்கும் ஆவணங்கள்.

  • கார் குத்தகை
  • மைக்ரோ குத்தகை(2W/3W)
  • SUV குத்தகை
  • இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்கள்
  • வணிக வாகன குத்தகை
  • மின்சார கார்கள்
  • சோலார் குத்தகை

விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்-
குத்தைகையினை திருப்பி செலுத்த கூடிய தகமை உடைய எந்த ஒரு 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட தனி நபரோ அல்லது எந்த ஒரு தனி நிறுவனமோ குத்தகைக்கு விண்ணப்பிக்க முடியும்
புத்தம் புதிய அல்லது பதிவு செய்யப்பட்ட அல்லது பாவித்த வாகனங்கள் குத்தகை மூலம் கொள்வனவு செய்ய முடியும்

Explore Stories of Our Happy Customers

Join Us Today

At Orient Finance, we make things simpler for people by providing unique financial solutions.
Embark on a rewarding career and work with professionals by joining Orient Finance.

Thank you for your message. It has been sent.