මංජුල තෙන්නකෝන් මහතා

employee image

මංජුල මහතා දැනට ඔරියන්ට් ෆිනෑන්ස් පීපල්ස් හි ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරීවරයා ලෙස කටයුතු කරයි. ඔහු ජෝර්ජ් ස්ටුවර්ට් සහ සමාගමෙහි කළමනාකරණ අභ්‍යාසලාභියෙකු ලෙස සිය වෘත්තීය ජීවිතය ආරම්භ කළ අතර, ද ෆිනැන්ස් පීපල්ස්, ප්‍රයිම් ෆිනැන්ස පීපල්ස් සහ එච්.එන්.බී ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී යන ආයතනවල කළමනාකාර සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාර තනතුරු ඇතුළු බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතනවල වසර 15කට වැඩි පළපුරුද්දක් ලබා ඇත.
ඔහු ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනයේ සාමාජිකයෙකු වන අතර ශ්‍රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකාරී ආයතනයේ සාමාජිකයෙකි. ඔහු කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ව්‍යාපාර පරිපාලනය පිළිබඳ විශේෂ උපාධියක් සහ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ පශ්චාත් උපාධි ආයතනයෙන් (PIM) පශ්චාත් උපාධියක් ද ලබා ඇත. සහතිකලත් තොරතුරු පද්ධති විගණකවරයෙකු ලෙස කටයුතු කරන අතර ඔහු ශ්‍රී ලංකා බදුකරණ ආයතනයෙන් බදුකරණය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාවක් ද ලබා ඇත.

ඇමතුමක් වෙන් කරගන්න

කරුණාකර පහත ඇති පෝරමය පුරවන්න, අපි පැය 24ක් ඇතුළත ඔබ අමතන්නෙමු.

    service-form-banner-image
    Skip to content