අඛණ්ඩතාව . කාර්ය සාධනය . කණ්ඩායම් වැඩ . වගකීම

අනිල් තිත්තවල

ස්වාධීන විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂක

අනිල් තිත්තවල

අනිල් තිත්තවල මහතා නීතිඥවරයෙකු වන අතර නීතිමය කටයුතු සහ වෙනත් පුළුල් විෂය පරාසයක විවිධාකාර වෘත්තීන් වල නියැලුණේය. ඔහුගේ විශේෂඥතාව සිවිල් හා වාණිජ නීති නඩු කටයුතු වේ. ඔහුගේ සේවාදායකයින් පකිස්තානය, දකුණු කොරියාව, හොංකොං, ස්වීඩනය, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍ය, තායිලන්තය, සිංගප්පූරුව, එංගලන්තය, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, ඉන්දියාව, මුරුසිය, නවසීලන්තය හා ස්විට්සර්ලන්තය යන රටවල් වල විසිරී ඇත.

2000 සිට 2002 වර්ෂය දක්වා මෙරට සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාවේ සාමාජිකයෙකු ලෙසද තිත්තවල මහතා කටයුතු කළේය. 2001 සිට 2002 වර්ෂය දක්වා ඔහු රක්ෂණ මණ්ඩලයේ සාමාජිකයෙක්ද විය. ඔහු මෙරට නීතිඥ සංගමයේ සාමාජිකයෙකි. තිත්තවල මහතා නීතිඥයෙකු වන අතර එක්සත් රාජධානියේ නීති සංගමයේ (අවසාන) විභාගය සහ නවසීලන්තයේදී නීතිඥ විභාගයද සමත්ව ඇත.

Thank you for your message. It has been sent.