වජිර සේනානායක මහතා

employee image

වජිර මහතාට මුල්‍ය, ලොජිස්ටික් සහ වෛද්‍ය වැනි බහුවිධ කර්මාන්තවල වසර 15ක මානව සම්පත් පිළිබඳව පළපුරුද්ද ලබා ඇත. ඔහු කොමර්ෂල් ලීසිං පීපල්ස් හි සිය වෘත්තීය ජීවිතය ආරම්භ කළ අතර මානව සම්පත් සහ පරිපාලනය යන දෙඅංශයේම පළපුරුද්ද ලබා ඇත. පසුව ඔහු LOLC හා සම්බන්ධ වී විවිධ ආකාරවලින් ආයතනික සන්ධිස්ථාන කරා ළඟා වීමට දායක විය, පසුව ඔහු DHL හි JKH හා කීල්ස් JV හා සම්බන්ධ වූ අතර එහිදී ඔහු මානව සම්පත් ක්ෂේත්‍රයේ බහුජාතික වැඩ නිරාවරණයක් ලබා ගත්තේ මානව සම්පත් විශේෂඥයෙකු ලෙසය. වජිර ඔරියන්ට් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී හා සම්බන්ධ වීමට පෙර AIPL හි මානව සම්පත් කළමනාකරු ලෙස සේවය කළේය.
ඔහු කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් මානව සම්පත් පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධියක් සහ කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයෙන් උපාධියක් ලබා ඇත. ඔහු NIBM වෙතින් ව්‍යාපාර කළමනාකරණය පිළිබඳ ජාතික ඩිප්ලෝමාව සහ මානව සම්පත් පිළිබඳ උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමාව සම්පූර්ණ කර ඇත. එපමණක් නොව, ඔහු මානව සම්පත් වෘත්තිකයන්ගේ සංගමයේ සාමාජිකයෙකුව සිටියදී ශ්‍රී ලංකා පුහුණු හා සංවර්ධන ආයතනයෙන් සහතික කළ පුහුණුකරු සුදුසුකම් ලබා ඇත.

ඇමතුමක් වෙන් කරගන්න

කරුණාකර පහත ඇති පෝරමය පුරවන්න, අපි පැය 24ක් ඇතුළත ඔබ අමතන්නෙමු.

    service-form-banner-image
    Skip to content