ඔරියන්ට් ටුක් ලීසිං

tuk-leasing1

ඔරියන්ට් ටුක් ලීසිං උපරිම කල්බදු මුදල ඔබට ගැලපෙන පරිදි සකස් කරන ලද කුලී පැකේජ සහ කරදරයකින් තොර සේවාවක් ඔබේ දොරකඩටම සපයයි.

අවශ්‍ය මූලික ලියකියවිලි

  • හැඳුනුම්පතෙහි පිටපත,
  • ඇපකරුවන් දෙදෙනෙක්.
  • ආදායම් මූලාශ්‍ර ලේඛන

සුදුසුකම් නිර්ණායක වයස අවුරුදු 18 ට වැඩි ඕනෑම පුද්ගලයෙකු හෝ ත්‍රී රෝද රථ මිලදී ගැනීමට කැමති, ආපසු ගෙවීමේ හැකියාව ඇති සංවිධානයක් කල්බදු සඳහා අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලබයි

ඔබට අලුත්ම, ප්‍රතිසංස්කරණය කළ හෝ ලියාපදිංචි වාහනයක් මිලදී ගැනීමට ලීසිං සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැක.

ඇමතුමක් වෙන් කරගන්න

කරුණාකර පහත ඇති පෝරමය පුරවන්න, අපි පැය 24ක් ඇතුළත ඔබ අමතන්නෙමු.

    service-form-banner-image
    Skip to content