අප අමතන්න

ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය
විද්‍යුත් තැපෑල
ප්‍රධාන කාර්යාලය
නො. 61, ධර්මපාල මාවත, කොලඹ 07 ශ්‍රී ලංකාව.
විවෘත වේලාව
සඳුදා සිට සිකුරාදා: පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5
සෙනසුරාදා පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 12.30

ලඟම ඇති ශාඛාව සොයාගන්න

අනුරාධපුර

නො. 561/3, මෛත්‍රීපාල සේනානායක මාවත,
නිව් ටව්න්, අනුරාධපුර

අම්පාර

නො. 01, ඩී. එස්. සේනානායක පාර, අම්පාර

අවිස්සාවෙල්ල

නො. 20, රත්නපුර පාර,
අවිස්සාවෙල්ල

බලංගොඩ

බාර්න්ස් රත්වත්ත මාවත,
බලංගොඩ
ශාඛාව හමු නොවීය

අතිරේක සම්බන්ධතා තොරතුරු

මූල්‍ය කොමසාරිස්

Financial Ombudsman Sri Lanka (Guarantee) Ltd,
Level 1 Mezzanine, Ceylinco House, Colombo 1.

Financial Consumer Relations Department - Central Bank of Sri Lanka

Financial Consumer Relations Department,
No. 30, Janadhipathi Mawatha, Colombo 01

Customer Complaints and Grievances

ඇමතුමක් වෙන් කරගන්න

කරුණාකර පහත ඇති පෝරමය පුරවන්න, අපි පැය 24ක් ඇතුළත ඔබ අමතන්නෙමු.

    service-form-banner-image