ඉජාරා විකල්ප ටුක් ලීසිං

tuk-leasing1

ඔරියන්ට් ඔල්ටර්නේටිව් ටුක් ලීසිං යනු ඉස්ලාමීය මූල්‍ය විසඳුමක් වන අතර එමඟින් උපරිම කල්බදු මුදල ඔබට ගැලපෙන පරිදි සකස් කළ කුලී පැකේජ සහ කරදරයකින් තොර සේවාවක් ඔබේ දොරකඩටම ලබා දේ.

අවශ්‍ය මූලික ලියකියවිලි

  • හැඳුනුම්පතෙහි පිටපත,
  • ඇපකරුවන් දෙදෙනෙක්.
  • ආදායම හෝ වෙනත් සම්පත් විස්තර කරන ලියකියවිලි.

සුදුසුකම් නිර්ණායක: වයස අවුරුදු 18 ට වැඩි ඕනෑම පුද්ගලයෙකු හෝ ත්‍රී රෝද රථ මිලදී ගැනීමට කැමති, ආපසු ගෙවීමේ හැකියාව ඇති සංවිධානයක් කල්බදු සඳහා අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලබයි

අලුත්ම හෝ ලියාපදිංචි වාහනයක් මිලදී ගැනීමට ඔබට ලීසිං සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැක

ඇමතුමක් වෙන් කරගන්න

කරුණාකර පහත ඇති පෝරමය පුරවන්න, අපි පැය 24ක් ඇතුළත ඔබ අමතන්නෙමු.

    service-form-banner-image