நேர்மை. செயல்திறன். குழுச்செயற்பாடு . பொறுப்புடைமை

உங்களுடைய அனைத்து தேவைகளுக்கும் எம்மை நாடுகள்.

தலைமை அலுவலகம்

  ஒரியன்ட் பினான்ஸ் பி.எல்.சி,
இல. 61, தர்மபால மாவத்தை, கொழும்பு 07,
இலங்கை.

  +94 (0) 11 757 7577
  +94 (0) 11 757 7511

  [email protected]

உங்கள் அருகில் இருக்கும் கிளையினை தெரிவு செய்யுங்கள்

வேலை நேரம்

வேலை நேரம்
திங்கட்கிழமை – வெள்ளி: 8.30 மு.ப – 5.00 பி.ப
சனிக்கிழமை – 8.30 மு.ப – 12.30 பி.ப

நிதிக் குறைதீர்ப்பாளர்- இலங்கை

143 A, வஜிரா வீதி , கொழும்பு 5.
+94 11 259 5624
  +94 11 259 5625
  f[email protected]
www.financialombudsman.lk

Thank you for your message. It has been sent.