වකාලා කාලීන ආයෝජන

wakalah1

Orient Wakalah Term Investment යනු ඔබට සිතාගත නොහැකි අපේක්ෂිත ලාභයක් සහිත පොලී නොවන ආයෝජනයකි. Wakalah Term Investment යනු ඔබට උපරිම පහසුව සහ නම්‍යශීලීභාවය සඳහා විශේෂාංග රැසක් සහ පහසු ප්‍රවේශයක් ලබා දෙන ඉස්ලාමීය ආයෝජන සැලැස්මකි.

ඔරියන්ට් ස්ථාවර තැන්පතු වල ප්‍රතිලාභ

  • ඔබේ විශ්වාසවන්ත මූල්‍ය විසඳුම් සපයන්නාගෙන් සහතිකයක්
  • පොලී නොවන ආයෝජන නියෝජිත ආයතන ආකෘතිය
  • කල්පිරීමේදී ඉක්මන් ආපසු ගෙවීම
  • නම්‍යශීලී සහ දොර පියවර සේවාව

සුදුසුකම් ලත් තැන්පතු හිමියන්ට උපරිම වශයෙන් රු. 1,100,000/=

සදාචාරාත්මක භාවය සහ අවංකත්වය

ප්‍රත්‍යක්ෂ භාවය

කාර්ය සාධනයට නිබැඳි

ගෞරවනීය

සහයෝගී

default-mobile-cta-image

ඔබගේ මාසික ගෙවීමේ තක්සේරුවක් ලබා ගන්න

අති නවීන මූල්‍ය සේවාවන් රැසක් සාරසංග්‍රාහක අයුරින් සපයන්නන් ලෙස අපි කීර්ති නාම දිනා ඇත්තෙමු

ඇමතුමක් වෙන් කරගන්න

කරුණාකර පහත ඇති පෝරමය පුරවන්න, අපි පැය 24ක් ඇතුළත ඔබ අමතන්නෙමු.

    service-form-banner-image