ஒரியன்ட் சிறுவர் சேமிப்புக் கணக்கு

minor-savings1

இலங்கையில் சிறுவர் சேமிப்புக் கணக்கிற்கான அதிகபட்ச வட்டி விகிதங்களுடன் பல நன்மைகளை Orient Finance வழங்குகிறது. ஒரியன்ட் சிறுவர் சேமிப்புக் கணக்கு உங்கள் குழந்தைகளுக்குச் சேமிக்கும் நற்பழக்கத்தை சிறு வயதிலிருந்தே கற்றுக் கொடுப்பதற்கான சிறந்த வழி ஆகும்.

ஒரியன்ட் சிறுவர் சேமிப்பின் நன்மைகள்:

  • கவர்ச்சிகரமான வட்டி விகிதங்கள்
  • தரம் 5 புலமைப்பரிசில் மாணவர்களுக்கான பரிசுப் பொருட்கள்

அழைப்பைக் கோருங்கள்

படிவத்தை நிரப்பவும், எங்கள் குழு 24 மணி நேரத்திற்குள் உங்களைத் தொடர்பு கொள்ளும்.

    service-form-banner-image