திருமதி கயனி கொடல்லவத்த

Gayani Godellawatta

திருமதி கயனி கொடல்லவத்த நிதித்துறையில் 25 வருடங்களுக்கும் மேலான அனுபவத்தைக் கொண்டவர். இலங்கை மத்திய வங்கியின் நிதித் துறை கட்டுப்பாட்டாளராக தனது வாழ்க்கையைத் தொடங்கிய அவர், வங்கி மேற்பார்வையின் பிரதிப் பணிப்பாளர் மற்றும் பிரதி பிரதம கணக்காளர் பதவிகளை வகித்துள்ளார். இணங்குதல் பகுதியில் இலங்கையில் இயங்கும் இரண்டு சர்வதேச வங்கிகளுடன் சிரேஷ்ட முகாமைத்துவ பதவிகளையும் அவர் வகித்துள்ளார். ஐக்கிய இராச்சியத்தில் உள்ள பட்டய முகாமைத்துவ கணக்காளர் நிறுவனத்தின் இணை உறுப்பினரான இவர், சர்வதேச இணக்க சங்கத்தில் சர்வதேச இணக்கத்திற்கான டிப்ளோமா மற்றும் ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழக முகாமைத்துவ பட்டதாரி நிறுவனத்தில் வணிக நிர்வாகத்தில் முதுகலைப் டிப்ளோமா பெற்றுள்ளார்.

அழைப்பைக் கோருங்கள்

படிவத்தை நிரப்பவும், எங்கள் குழு 24 மணி நேரத்திற்குள் உங்களைத் தொடர்பு கொள்ளும்.

    service-form-banner-image