නලින් කරුණාරත්න මහතා

Nalin Karunaratna

නලින් මහතා එක්සත් රාජධානියේ කළමනාකරණ ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ වරලත් ආයතනයේ (CIMA) වරලත් ගෝලීය කළමනාකරණ ගණකාධිකාරීවරයෙකි. ඔහු එක්සත් රාජධානියේ වරලත් අලෙවිකරණ ආයතනය (CIM) සහ එක්සත් රාජධානියේ CIMA යන ආයතන දෙකෙහිම සෙසු සාමාජිකයෙකි. ඔහු ස්විට්සර්ලන්තයේ කීර්තිමත් IMD ව්‍යාපාරික පාසල, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ හාවඩ් ව්‍යාපාරික පාසල සහ පිලිපීනයේ Asian Institute of Management හි විධායක අධ්‍යාපන වැඩසටහන් කිහිපයක් ද සම්පූර්ණ කර ඇත. නලින් මහතා Akzo Nobel Paints Lanka (Private) Limited, Darley Butler, ICL, Lafarge Holcim (Lanka) Limited සහ Reckitt Benckiser (Lanka) ඇතුළු ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම දේශීය සහ බහුජාතික ව්‍යවසායන් කිහිපයක නායකත්ව භූමිකාවන් කිහිපයක් සමඟින් දීර්ඝ හා කීර්තිමත් වෘත්තීය ජීවිතයක් ගත කර ඇත. එමෙන්ම ලොව විශාලතම කිරි නිෂ්පාදන සමාගමක වන සවුදි අරේබියාවේ Almarai Company Limited  හිද සේවය කර ඇති අතර, ඔහු දැනට CBL සමූහයේ සාමාජිකයින් වන Ceylon Biscuits Limited සහ CBL Exports (Pvt) Ltd හි අධ්‍යක්ෂ / ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී – ලෙස සේවය කරයි. නලින් මහතා සීමාසහිත Ceylon Biscuits Limited, CBL Exports (Pvt) Limited, CBL Foods International (Pvt) Limited සහ Ceylon Biscuits Bangladesh (Pvt) Limited යන ආයතනවල අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ලෙස ද කටයුතු කරයි.

ඇමතුමක් වෙන් කරගන්න

කරුණාකර පහත ඇති පෝරමය පුරවන්න, අපි පැය 24ක් ඇතුළත ඔබ අමතන්නෙමු.

    service-form-banner-image