රාජේන්ද්‍ර ත්‍යාගරාජා මහතා

abt-emp-7

රාජේන්ද්‍ර ත්‍යාගරාජා මහතා එක්සත් රාජධානියේ කළමනාකරණ ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ වරලත් ආයතනයේ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනයේ සාමාජිකයෙකු වන අතර එක්සත් රාජධානියේ Cranfield School of Business වෙතින් ව්‍යාපාර පරිපාලනය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධියක් දරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පෙළේ බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු තුනක ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී (CEO) ලෙස වසර 16 ක සේවා කාලයක් ඇතුළුව, එක්සත් රාජධානියේ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකුකරණයේ වසර 36 ක ඉතා සාර්ථක වෘත්තීය ජීවිතයක් සමඟින්, මෙම සංවිධානවල මෙන්ම විශාල වශයෙන් මෙම අංශයේ ඔහු සාර්ථකත්වය හැඩගස්වා ගැනීමට මූලික කරගෙන ඇත. ඔහු ශ්‍රී ලංකා බැංකු සංගමය, ආසියානු බැංකු සංගමය සහ සීමාසහිත ශ්‍රී ලංකා මූල්‍ය සේවා කාර්යාංශයේ සභාපතිවරයා ලෙස ද කටයුතු කර ඇත.

රාජේන්ද්‍ර මහතා දැනට සීමාසහිත කැපිටල් හෝල්ඩිංග්ස් සමාගම, සියාම් සිටි ශ්‍රී ලංකා පුද්ගලික සමාගම සහ Carson Cumberbatch PLC යන ආයතනවල අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල සාමාජිකයෙකු ලෙස කටයුතු කරන අතර ලංකා ක්ලියර් හා  කොළඹ කොටස් හුවමාරුවෙහි අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලවල සහ ලංකා වාණිජ මණ්ඩලයේ හිටපු සභාපතිවරයා ලෙසද සේවය කර ඇත. ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ චින්තකයෙකු වන අතර  පාත්ෆයින්ඩර් පදනමේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සාමාජීකයෙකු ද වේ.

ඇමතුමක් වෙන් කරගන්න

කරුණාකර පහත ඇති පෝරමය පුරවන්න, අපි පැය 24ක් ඇතුළත ඔබ අමතන්නෙමු.

    service-form-banner-image