ප්‍රභාත් සිල්වා මහතා

employee image

ණය අංශයේ ප්‍රධානියා ලෙස සේවය කරන ප්‍රභාත් සිල්වා මහතා ණය ක්ෂේත්‍රයේ වසර 17කට වැඩි පළපුරුද්දක් ලබා ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම සංවර්ධන බැංකුව වන ජාතික සංවර්ධන බැංකුවේ කළමනාකරණ අභ්‍යාසලාභියෙකු ලෙස තම වෘත්තීය ජීවිතය ආරම්භ කර ඇති අතර, වසර 14 ක පළපුරුද්දක් ඇති රට පුරා කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත සඳහා මුල්‍යකරණය පිළිබඳව දි අත්දැකීම් ලබා ඇත. ඔහු ෆින්ට්‍රෙක්ස් ෆිනෑන්ස් හි ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරු (ණය) ලෙස සේවය කළ අතර, එය කලින් මෙල්ස්ටා රීගල් ෆිනෑන්ස් ලෙස හැඳින්වූ අතර ණය, ණය අවදානම් සහ මෙහෙයුම් කටයුතු කළේය. ඔහු විද්‍යාවේදී උපාධියක් දෙවන ඉහළ පන්තියේ උපාධිය සහ කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ව්‍යාපාර කළමණාකරන පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධියක් ලබා ඇත. වරලත් මූල්‍ය විශ්ලේෂක (CFA) ප්‍රඥප්තිය හදාරමින් පවතියි.

ඇමතුමක් වෙන් කරගන්න

කරුණාකර පහත ඇති පෝරමය පුරවන්න, අපි පැය 24ක් ඇතුළත ඔබ අමතන්නෙමු.

    service-form-banner-image