චතුර කුලතිලක මහතා

Chatura Kulatilaka

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ප්‍රධානියා ලෙස සේවය කරන චතුර කුලතිලක මහතා බැංකු නොවන මූල්‍ය අංශයේ දශකයකට වැඩි පළපුරුද්දක් ඇති නිලධාරියෙකු වන අතර අදාළ ක්ෂේත්‍රවල වෘත්තීය දැනුම හා සුදුසුකම් ලබා ඇත. තවද දිගු කාලීන සහ කෙටි කාලීන ඉලක්ක සපුරා ගැනීමේදී ඔහු සමාගමට ශක්තියක් වී ඇත.

ඇමතුමක් වෙන් කරගන්න

කරුණාකර පහත ඇති පෝරමය පුරවන්න, අපි පැය 24ක් ඇතුළත ඔබ අමතන්නෙමු.

    service-form-banner-image