ප්‍රියාන් ජයකොඩි මහතා

Priyan Jayakody

ප්‍රියාන් මහතා සමාගමේ අභ්‍යන්තර විගණන අංශයට නායකත්වය දෙයි. ඔහු විගණන අධීක්ෂක ලෙස උසස් කිරීමට පෙර විගණන සහකාර ලෙස අර්නස්ට් ඇන්ඩ් යන්ග් හි සිය වෘත්තීය ජීවිතය ආරම්භ කරමින් වසර 14කට වැඩි පළපුරුද්දක් ලබා ඇත. ස්ක්‍රීන්ලයින් එම්බලිෂර්ස් (පුද්ගලික) සමාගමේ හි ගණකාධිකාරීවරයෙකු ලෙස සේවය කළ ඔහු, ඔරියන්ට ෆිනෑනස් පීපල්ස් හා සම්බන්ධ වීමට පෙර සෙන්ට්‍රල් ෆිනැන්සි පීපල්ස් ආයතනයේ අභ්‍යන්තර විගණන අංශයේ ප්‍රධාන කළමනාකරු ලෙස හා සොෆ්ට්ලොජික් ෆිනැන්ස පීපල්ස් හි අභ්‍යන්තර විගණකවරයෙකු ලෙස සේවය කළේය. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ව්‍යාපාර පරිපාලනය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධියක් සහ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයෙන් වාණිජවේදී (විශේෂ) උපාධියක් ඇතුළත් ආකර්ෂණීය අධ්‍යයන වාර්තාවක් ඇති නිලධාරිවරයෙකි. ඔහු ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ ආයතනයේ සාමාජිකයෙකුද, ශ්‍රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ ආයතනයේ සාමාජිකයෙකුද, ICA ඉන්දියාව සහ වරලත් ගණකාධිකාරීවරුන් එක්ව පවත්වනු ලබන තොරතුරු පද්ධති ආරක්ෂණ පාලන සහ විගණනය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාවක් ද හිමිකරුවෙකි. ශ්‍රී ලංකාව, ICASL විසින් පවත්වනු ලබන වෝභාර ගිණුම්කරණයේ සහතික ලත් අතර ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනය විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන බැංකු සහ මුල්‍ය පිළිබඳ සහතික මට්ටම සම්පූර්ණ කර ඇත.

ඇමතුමක් වෙන් කරගන්න

කරුණාකර පහත ඇති පෝරමය පුරවන්න, අපි පැය 24ක් ඇතුළත ඔබ අමතන්නෙමු.

    service-form-banner-image